Trang chủ Album ảnh HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC


Ông Mike Boehm kéo tiếng đàn violon tưởng nhớ 504 thường dân vô tội
Tượng đài kỷ niệm sự kiện thảm sát Sơn Mỹ ở Khu Chứng tích Sơn Mỹ
Ghi chú: Bấm vào hình để xem
LIÊN KẾT WEB