Trang chủ Album ảnh HIỆN VẬT TRƯNG BÀY


Đại pháo của lính Mỹ bắn vào Tư Cung
Hiện vật trưng bày
Đạn súng của lính Mỹ
Hiện vật trưng bày
Bom 500kg do máy bay Mỹ thả xuống làng Tư Cung sau vụ thảm sát để phi tang tội ác
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Bàn thờ của gia đình bà Đỗ Thị Ri còn sót lại trên nền nhà sau vụ thảm sát
1 số dụng cụ y tế của lính Mỹ bỏ sót lại
Mâm, chén, bát đủa chuẩn bị cho bữa cơm sáng của người dân Sơn Mỹ còn lại sau vụ thảm sát
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Hiện vật trưng bày
Ghi chú: Bấm vào hình để xem
LIÊN KẾT WEB